Header image header image 2  
personal website
 
| HOME | Anekdotes | Bird-Site | Fotoalbums | Familiestamboom (genealogy tree) | persoonlijk | boeken | BMW | zonnepanelen| ziggo
   TERUG


 ZONNESTAND x ZONUREN PER MAAND IN NEDERLAND

De zon staat het hoogst op 21 juni, hij staat dan 61.5 graden boven de horizon. Op 21 december staat hij het laagst, 14.5 graden boven de horizon. Op 21 maart en 21 september staat hij even hoog, namelijk 38 graden hoog.

De hoogte van de zon is een maat voor de intensiteit van de zonnestraling. Er moet nog gecorrigeerd worden voor de hoeveelheid zonuren (uren daglicht) per maand. In de tabel hieronder is het aantal urendaglicht vermenigvuldigd met de hoogte van de zon. Het resultaat is een indicatie van de hoeveelheid zonnenergie per maand; bijvoorbeeld in juni wordt 16,2% van alle zonne-energie opgevangen, en in december maar 1,9%. Zonnepanelen genereren in juni dus zo'n 16,2% van de totale jaarlijkse electriciteit, en in december 1,9%.

De percentages gelden alleen als er geen bewolking is. In sommige maanden is er gemiddeld meer bewolking dan in andere maanden; daar moet nog voor gecorrigeerd worden.

maand ZonHoogte Zonuren zonhoogte x zonuren
januari 0.28 0.06 2.4%
februari 0.41 0.06 3.7%
maart 0.58 0.08 7.0%
april 0.78 0.09 10.5%
mei 0.93 0.11 14.7%
juni 1.00 0.11 16.2%
juli 0.97 0.11 15.7%
augustus 0.84 0.10 12.3%
september 0.65 0.08 8.0%
oktober 0.46 0.07 4.9%
november 0.31 0.06 2.6%
december 0.24 0.05 1.9%
      100.0%

Zonuren en ZonHoogte

Volgens de tabel wordt in de maanden april, mei, juni, juli en augustus ongeveer 70% van alle zonne-energie geleverd door de zon.

N.B. de berekening gaat uit van een lineair verband tussen de zonnestraling en de hoogte van de zon. Mogelijk dat de intensiteit van de zonnestraling echter exponentieel toeneemt met de hoogte; in dat geval wordt de grafiek hierboven steiler of juist minder steil.

Een vergelijking met werkelijke metingen van uren Zonneschijn per maand is gegeven in de volgende tabel:

maand uren zonne schijn uren zonne schijn (gemeten) zonhoogte x zonuren (berekening)
januari 55 3% 2.4%
februari 80 5% 3.7%
maart 138 9% 7.0%
april 170 11% 10.5%
mei 210 13% 14.7%
juni 190 12% 16.2%
juli 200 13% 15.7%
augustus 185 12% 12.3%
september 140 9% 8.0%
oktober 118 7% 4.9%
november 60 4% 2.6%
december 48 3% 1.9%
  1594 100% 100.0%

 

De grafiek laat zien dat in werkelijkheid de grafiek iets minder steil is dan berekend en dat ook de top niet in 1 maand (juni) valt, maar verspreid is over de maanden mei, juni, juli en augustus.

.

 

 

zie bijvoorbeeld ook: http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-hoog-komt-de-zon-vandaag

en www.weerstationhaaksbergen.nl/weather/index.php/Historie/overzicht-uren-zonneschijn.html