Header image header image 2  
personal website
 
| HOME | Anekdotes | Bird-Site | Fotoalbums | Familiestamboom (genealogy tree) | persoonlijk | boeken | BMW | zonnepanelen| ziggo
   TERUG


 ZONNESTAND PER MAAND IN NEDERLAND

De zon staat het hoogst op 21 juni, hij staat dan 61.5 graden boven de horizon. Op 21 december staat hij het laagst, 14.5 graden boven de horizon. Op 21 maart en 21 september staat hij even hoog, namelijk 38 graden hoog. Het wiskundig bewijs dat de hoek met de zon gelijk is aan de noorderbreedte is te zien in de figuur hiernaast:

Lijn 1:  de lijn van een waarnemer in nederland recht omhoog. Lijn 2: de lijn van een waarnemer in nederland naar de poolster. Lijn 3: de lijn van een waarnemer in nederland naar de horizon  (“recht vooruit kijken”), Lijn 4: de lijn van een waarnemer in nederland naar de zon.

Bewijs: De poolster staat exact boven het noorden; de lijn van waarnemer naar poolster (lijn 2) is dus evenwijdig aan de aardas want de poolster is “oneindig” ver weg.

Gemeten is dat de poolster in nederland 52 graden  boven de horizon staat. Dat noemen we: “Nederland ligt op 52 graden  Noorderbreedte”.

Hoek α  vormt samen met de gemeten hoek van 52 graden een “zaagtand”  en is dus per definitie ook 52 graden.  Er geldt α+β=90 graden, dus   β=90-α  (1)  Er geldt ook dat  α2+β=90 (2), Uit (1) en (2)  volgt dat α2=α= 52 graden.

 α2 is ook gelijk aan de hoek tussen de zon (lijn 4) en de loodrechte boven de waarnemer (lijn 1). De hoek tussende horizon (lijn3) en de  zon (lijn 4) is β2. Per definitie geldt:   α2+ β2 = 90 graden

Dus β2 = 90 - α2  = 90 – α = 90 – 52 = 38 graden.

De hoogte van de zon is een maat voor de intensiteit van de zonnestraling.

Voor elke maand is hieronder berekend hoog de zon gemiddeld boven de horzion staat. De percentages in de tabel hieronder zijn een maat voor de hoeveelheid zonne-energie die zonnepanelen kunnen opvangen ten opzichte van juni. . Er moet nog gecorrigeerd worden voor de hoeveelheid zonuren (uren daglicht) per maand.

gemiddeld
maand stand zon
  (graden) t.o.v. juni
januari 17.2 0.28
februari 24.9 0.41
maart 36.0 0.58
april 48.0 0.78
mei 57.3 0.93
juni 61.5 1.00
juli 59.5 0.97
augustus 51.6 0.84
september 40.2 0.65
oktober 28.3 0.46
november 19.0 0.31
december 14.9 0.24

Hoogte van de zon per maand

hoogte van de zon per maand

 

zie bijvoorbeeld ook: http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-hoog-komt-de-zon-vandaag

 

 

Stand van de Zon