BEREKENING VAN HET RENDEMENT VAN ZONNEPANELEN EN DE TERUGVERDIENTIJD

Hieronder zijn representatieve getallen ingevuld voor de opbrengsten en kosten van zonnepanelen. Door het gewenste energieverbruik (en daarmee de gewenste energieopbrengst van de zonnepanelen) te kiezen, en de provincie en plaatsing wordt berekend wat de terugverdientijd is. Zie ook: http://www.duurzameenergiethuis.nl/opbrengstmeter-zonnepanelen

ENERGIE   GELE VELDEN INVULLEN EN DAN OP DE KNOP "BEREKENEN" KLIKKEN
(in kWh per jaar. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3500 kWh per jaar)
leveringstarief (2012: circa €0,14 euro per kWh - het leveringstarief van de electriciteitsleverancier)
TransportTarief (2012: circa € 0,114 per kWh - de belasting die de overheid heft over elke geleverde kWh)
totaal tarief (het totale tarief per kWh dat je bespaart als je zonnepanelen gebruikt)
     
rente: de rente die je voor je spaartegoed had gekregen als je geen geld had uitgegeven aan zonnepanelen maar je geld gewoon op de bank had laten staan.
rente op besparing: Er wordt ook rente berekend over de besparing die je jaarlijks bereikt op de energierekening als gevolg van zonnepanelen. Ofwel: de besparing zet je gewoon op je spaarrekening.
     

ZONNEPANELEN
   
vermogen per paneel (Wp)   (het maximaal opgewekte vermogen bij maximale zonneschijn. Meestal zo'n 150WattPiek per vierkante meter paneeloppervlak)
corretie voor nederland: (%) (rendement van zonnepanelen in Nederland bij optimale plaatsing)
hellingshoek van de panelen   (tussen 0 (horizontaal) en 90 (verticaal) graden; optimaal is 36 graden)
windrichting van de panelen   ((0 = Zuid, 90 = West, -90 = Oost), 5 graden ten opzichte van het zuiden is het beste)
provincie:   (NoordHolland heeft de meeste zon, Gelderland/Overijssel de minste)
installatiekosten per paneel    
prijs per paneel   (een paneel van 240Wp met een oppervlak van 1,5 m2 kost ongeveer 280 euro)
prijs omvormer   (een omvormer voor 1000W kost ongeveer 700 euro)
overige kosten    
     

RESULTAAT    
correctiefactor (%) (percentage dat er overblijft van de opgewekte zonnenergie na correctie voor windrichting, provincie en hellingshoek)
opgewekt netto vermogen (kWh per jaar)
aantal panelen (aantal panelen dat nodig is om het vereiste gemiddelde vermogen op te wekken)
totale investering  
besparing per jaar (besparing per jaar op de electriciteitskosten)

 

                                 
FINANCIEN jaar0 jaar1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar5 jaar6 jaar7 jaar8 jaar9 jaar10 jaar11 jaar12 jaar13 jaar14 jaar15 jaar16
zonder zonnepanelen, als het geld op de bank was blijven staan:
totale besparing na investering in zonnepanelen:

besparing per jaar

                                 
rente op de besparing
                                 
afname van de besparing (levensduur panelen)