Sedum dak en effect op isolatie

sinds januari 2021 ligt er een sedumdak op het oude bitumen garagedak.

Wat heeft dat voor effect op de temperatuur in de garage?

Hypothese: het sedum dak isoleert goed ; het dak zou veel minder snel moeten afkoelen of opwarmen, dus het temperatuurverloop in de garage zou veel gelijkmatiger moeten worden. Grote variaties in buitentemperatuur zouden een veel kleiner effect op de temperatuur in de garage moeten hebben. De grafiek hierna toont voor elke dag het verschil tussen de hoogste en laagste temperatuur:

de rode lijn geeft aan wanneer het sedum op het dak gelegd is. Te zien is dat na wat onverklaarbare pieken begin februari het temperatuurverschil in de garage schommelt tussen 2,5-5 graden en veel kleiner is dan in maart/april vorig jaar. Ook ten opzichte va november/december het jaar ervoor is de temperatuurschommeling veel lager. Duidelijk is te zien dat de variatie in buitentemperatuur in maart en april 2021 al wel flink gestegen is zonder effect op de temperatuurschommeling in de garage. De conclusie is dus dat sedum een uitstekend isolerend effect heeft en temperatuurschommelingen in de buitentemperatuur dus sterk dempt.