Home » Overschakelen op duurzame energie

duurzame energie

Technisch Weekblad is in 2011 in een veertiendelige tweewekelijkse serie op zoek gegaan naar de technische haalbaarheid van een duurzame energievoorziening in Nederland.  De resultaten zijn hier overgenomen, puur uit interesse.

De vraag is: is het technisch mogelijk om volledig over te schakelen op duurzame energie?  Los van de kosten en de inspanning die dat kost? De uitkomst was: “het zou technisch gezien net kunnen, gegeven de energiebehoefte in 2016 in Nederland”.

Overigens:  kernenergie is niet als duurzame energievorm meegenomen terwijl dat één van de meest duurzame energievormen met 0% CO2 uitstoot is.

Het totale energieverbruik omgeslagen per Nederlander is 185kWh per jaar. Dat is 420 kWh per huishouden. Slecht 2% daarvan is voor elektriciteit voor particulieren, namelijk 4,1 kWh per persoon per dag,  ofwel 3400 kWh  gemiddeld per huishouden.  

lees hier verder