Kunnen we overschakelen op duurzame energie? technisch weekbald

Technisch Weekblad is in een veertiendelige tweewekelijkse serie op zoek naar de technische haalbaarheid van een duurzame energievoorziening in Nederland. Reageren kan via energieserie@technischweekblad.nl of via Twitter (@twdigitaal)

totaal: 185 kWh per persoon per dag

getij_energiebiobrandstoffenaardwarmtebiogas uit gewassenbiomassawind op landzonnepanelenzonnecollectorenwind op zee

deel 1: energieverbruik per nederlander per dag

deel 2: windturbines op land

deel 3: zonnepanelen

deel 4: getijden-energie

deel 5: zonnecollectoren

deel 6: waterkracht

deel 7: blue energy

deel 8: biogas uit afvalstromen

deel 9: golfenergie

deel 10: biogas uit gewassen

deel 11: biobrandstoffen

deel 12: biomassa

deel 13: aardwarmte

deel 14: wind op zee

2% hiervan is voor electriciteit voor particulieren, namelijk 4,1 kWh per persoon per dag,

gebaseerd op 3400 kWh electriciteitsverbruik gemiddeld per huishouden.