Home » De opbrengst van zonnepanelen

OPBRENGST ZONNEPANELEN

Sinds augustus 2014 liggen er 15 panelen van 270W piek op het dak, totaal 4050 W piekvermogen. 

De opbrengst per jaar is gemiddeld 3.947 kWh, zie de tabel hieronder. De gemiddelde opbrengst in kWh per jaar per paneel is daarmee 95% van het piekvermogen van het paneel. Een paneel van 300Wp zal gemiddeld per jaar dus 95%x300 = 285kWh opbrengen.

Gemiddeld wordt 92% van de totale jaarlijkse opbrengst in de 8 maanden maart t/m oktober geproduceerd. In de wintermaanden november t/m februari wordt slechts 8% van de jaarproductie opgewekt:

In de grafiek hieronder is te zien dat de opbrengstverdeling heel voorspelbaar is, en over de jaren heen dezelfde opbrengstverdeling over de maanden van het jaar laat zien:

Productiepatroon voor een representatieve zonnige dag is te zien in de grafiek hieronder. Ruim 80% van alle stroom wordt geproduceerd gedurende 45% van de tijd dat het licht is.

Slechts 36% van alle opgewekte elektriciteit wordt gebruikt op het moment van opwekken. De rest wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.  Dat betekent dat als de “salderingsregeling”  van de Nederlandse overheid wordt opgeheven, de terugverdientijd van zonnepanelen meer dan 2x zo lang wordt als nul